פקטורים קליניים של מלנומה ממאירה אצל מטופלים עם פס שחור לאורך ציפורן (MELANONYCHIA)

מלנונינכיה אורכית (LONGITUDINAL MELANONYCHIA) הוא ממצא מאתגר בציפורני הידיים והרגליים, מכיוון שמלנומה של יחידת הציפורן הוא גורם משמעותי בהתפתחות מלנומה ממאירה והאבחנה המבדלת בינו לבין תהליך שפיר. הדרך לאבחנה מוחלטת וחד משמעית היא ע"י ביופסיה של משתית הציפורן, דבר היכול לגרום מצד אחד להרס מוחלט של הציפורן הנבדקת, אך גם לשמש כלי חשוב באבחנה בין מלנומה ממאירה וממצא פיגמנטרי שפיר בציפורן.

בירחון לכירורגיה דרמטולוגית מאוקטובר 2023, ביצעו המחברים בדיקה רטרוספקטיבית על חולים שאובחנו עם מלנוניכיה אורכית ועברו ביופסיה אבחנתית לשלילת מלנומה של יחידת הציפורן. בין השנים 2005-2021. אבחון המלנוניכיה האורכית, שהוא נגע שפיר, נעשה ע"י ביצוע ביופסיה או מעקב אחרי הנגע במטופל ללא ביופסיה. ממצאים קליניים נוספים הקשורים לצורה השפירה והצורה הממאירה נבדקו והושוו גם הם. במחקר השתתפו 177 מטופלים (97 עם ממצא שפיר ו-80 עם ממצא ממאיר). החוקרים מצאו כי עוצמת הצבע בפס החשוד, פיצול הציפורן, שינויים בצבע וצורת הפס, כמו גם כתם רבגוני וסימן ע"ש HUCHINSON (חדירה של פיגמנט חום – שחור מהנגע האורכי לעבר קפלי עור הציפורן בחלק המקורב והחלק הצידי של יחידת הציפורן) וכן הפיצול של הציפורן, הדגימו יחס חיובי ישיר למלנומה ממאירה, בעוד שכאשר שולי הנגע הפיגמנטרי אינו זהה לחלקו המרכזי, הסיכוי לממאירות היה שלילי. פיצול הציפורן היה קשור גם לעומק חדירת המלנומה, ובחולים אלו העומק היה גדול יותר מאשר בחולים ללא פיצול הציפורן אך עם מלנומה.

גורמים קליניים כמו עוצמת הצבע בפס הפיגמנטרי,  הרב גוניות בצבע הנגע, כמו גם פיצול הציפורן, וכן הסימן ע"ש HUCHINSON ושינויים בצבע ומבנה הפס, צרכים להעלות חשד לממאירות במקרים של מלנוניכיה אורכית וחשוב לכן לשקול ביצוע ביופסיה.

פקטורים קליניים של מלנומה ממאירה אצל מטופלים עם פס שחור לאורך ציפורן (MELANONYCHIA) אביגדור סרברניק