האם יש סיכון בנטילת תרופות מעכבות קרישה אצל חולים העוברים ניתוחים בעור

חולים רבים העוברים ניתוחיים בעור נוטלים לפחות תכשיר אחד או יותר מעכבי קרישה או בחומרים המטפלים בטסיות. מכיוון והשימוש הנרחב בחומרים אלו, הניתנים בבליעה, קיים מחסור בידע על הצורך בטיפול לפני ביצוע ניתוח בעור. סקירה שהופיעה בירחון הבינלאומי לדרמטולוגיה מנובמבר 2023, בדקו המחברים את הסיכון שיכול להיגרם למטופל הנוטל תכשירים אלו בעת ניתוח בעור.

המחברים עברו על מאגרי מידע רפואיים כמו PUBMED ,EMBRASE ו-SCOPUS וחיפשו מטופלים הנוטלים תכשירים נוגדי קרישה ועברו ניתוחים בעור. סיבוך על רקע נטילת תרופות אלו מתבטא בדימום ובסיבוכים בקרישת הדם וביצירת תסחיפים. נבדקו 7743 דווחים בספרות ונמצאו 13 מאמרים העומדים בקריטריונים המבוקשים.

שתי עבודות בדקו את הסיכון לסיבוכים בנוטלי התרופות נוגדות הקרישה אצל מטופלים שהמשיכו ליטול אותן, תוך כדי הניתוח, ורק אצל 1.74% מהמטופלים נמצאו סיבוכים במערכת הדם. בשתי  עבודות שעסקו במטופלים שהפסיקו ליטול התרופה טרם הניתוח, נמצא סיבוך תסחיפי ב-0.15% מהמטופלים. עבודות אחרות שהשוו בין מטופלים שנטלו התרופות תוך כדי הטיפול הניתוחי בהשוואה לאלו שהפסיקו הטיפול טרם לניתוח, לא הדגימו ירידה בסיכון אצל אלה שנמנעו מנטילת התרופה טרם לטיפול. 13 מאמרים הישוו בין קבוצת ביקורת שאינה נוטלת תרופות לקבוצה של נוטלי תרופות מעכבות קרישה. הממצאים לא היו חד משמעותיים, אך בהחלט הדגימו עליה קלה בלבד בסיכון לדימום אצלי נוטלי התרופות.

המחברים מסכמים כי הממצאים המובאים טוענים כי המשך נטילת נוגדי קרישה תוך כדי טיפול ניתוחי בעור הוא בטוח בד"כ ונוח אצל המנותחים בעור, בעיקר להרחקת סרטן בעור.

האם יש סיכון בנטילת תרופות מעכבות קרישה אצל חולים העוברים ניתוחים בעור