הבדיקות הדרושות לפני התחלת טיפול בחולים עם מחלות עור כרוניות

בדיקות מעבדה לנוכחות שחפת, צהבת ומצבים אחרים, לפני התחלת טיפול בתרופות ביולוגיות, מומלצות בחולים עם מחלות עור כרוניות. במאמר שפורסם בירחון הדרמטולוגי של האגודה האמריקאית לרפואה מינואר 2024, התעכבו המחברים על הבדיקות הדרושות לביצוע לפני שמתחילים בטיפולים ביולוגיים אצל חולי ספחת, דלקת עור אטופית ומחלות דלקתיות נוספות.

בין השנים 2003-2020, נבדקו החולים במחלות הדלקתיות הנ"ל, על בסיס נתונים ממצאי חברות הביטוח האמריקאיות  שבהן הם טופלו. הנבדקים התחילו טיפולים בתרופות ביולוגיות ותרופות הפועלות על מערכת החיסון, כמו מטוטרקסאט, מעכבי TNF אלפה, מעכבי אינטרלוקין A17, מעכבי אינטרלוקין 23, התרופות סטלרה, דופיקסנט ואוטזלה. הבדיקות שנעשו למטופלים כללו בדיקות לשחפת, צהבת זיהומית, תפקודי כבד, ספירת דם שלמה, ובדיקת שומנים בדם, שנעשו 6 חודשים טרם התחלת הטיפול ובמשך שנתיים מתחילת הטיפול. נבדקו 122,308 מטופלים, בגיל ממוצע של 49 שנה, 52.1% זכרים.

אצל הנבדקים נמצא כי ספירת דם שלמה, הייתה הבדיקה השכיחה ביותר (62%-67%) טרם ובמשך תקופת הטיפול, 46%-60% עברו בדיקה לשחפת כ-6 חודשים טרם התחלת הטיפול ובמשך הטיפול, כאשר 31%-40% ביצעו בדיקות לצהבת זיהומית, 35%-36% ביצעו בדיקות לשומנים בדם, ו 22% -27% ביצעו בדיקת תפקודי כבד.

המחברים מסכמים, כי בבדיקת החולים שטופלו בתרופות אימונולוגיות לטיפול במחלות העור הדלקתיות הכרוניות, נמצא כי פחות מ-60% מהמטופלים, קיבלו את ההמלצות לבצע בדיקות טרם התחלת הטיפול. חשוב לכן לבצע מחקר נוסף בכדי להבין עם השינויים בבדיקות פוגע בתוצאות הטיפול.

הבדיקות הדרושות לפני התחלת טיפול בחולים עם מחלות עור כרוניות