מה הסיבה לכישלונות הטיפוליים בגרדת (SCABIES)

כישלונות טיפולים, נחשב לגורם חשוב לעליה בשכיחות הגרדת בעשור האחרון. לא ברור למחברים, שפרסמו עבודתם בירחון הבריטי לדרמטולוגיה, האם הסיבה לכישלונות הוא גורם סביבתי או כשלון הטיפולי בתרופות בתכשירים השונים.

המחברים עברו על מאגרי מידע רבים גדולים וחשובים בתקופה של 1983-2021, ונבדקה אוכלוסייה בחוף המערבי של ארה"ב. נמצאו 147 עבודות שהעריכו יעילות התרופות: LYCLEAR, IVERMECTIN,EURAX ,BENZYL BENZOATWE,PRIODERM , SULFUR ו-LINDANE .למרות התכשירים השונים ושיטות הטיפול השונות והרבות, תוצאות הטיפול חשובות מאוד לרופא המטפל.

מכיוון והתרופות לגרדת, עיקרן הן תרופות של רעלנים נוירולוגים העובדים על מערכת העצבים של הביציות, אין זה מפתיע כי שני טיפולים עם החומר IVERMECTIN, הינו יעיל יותר מאשר טיפול בודד. ברגע שהביצית מתבגרת ומתחילה להיבקע, הטיפול השני יעזור להעלים את היצורים שלא הושמדו בטיפול הראשון. תופעה דומה קורה בזיהומים הנגרמים ע"י פרזיטים נוספים כמו כינמת. כן נמצא שכשלון טיפולי בתכשיר LYCLEAR גדל עם הזמן, כנראה כתוצאה מהתפתחות עמידות לחומר. רק 3 מהמחקרים ביצעו בדיקה משווה ביו הטיפולים השונים אך לא נמצאה כל עדות לעמידות של התרופות.

המחברים מסכמים כי שתי מנות של IVERMECTIN, נתנו תוצאות טובות יותר מאשר מנה בודדת של התרופה. הן בטיפול חיצוני והן בטיפול סיסטמי וכך גם טיפול בLYCLEAR ,יכול להשיג תוצאות טובות. בכל מקרה יש חשיבות לטיפול כפול בתרופות.

מה הסיבה לכישלונות הטיפוליים בגרדת (SCABIES)